ltst bartomeust Martísta eugeniasy jaumeststlt
 
 
 
 
 

I N D E X  
 

PRIMERA PART:
La vida del just és un retret

SEGONA PART:
Tot s’ha consumat

    2..1.- El sopar
    2.2.- La condemna
    2.3.- La crucifixió

TERCERA PART:
Viu en nosaltres 
         
Perròquia Camallera : Carrer Nou nº1, 17465 - Camallera Girona   Tel : 972 794 095    mail : lluiscamallera@hotmail.com