l'esperança
 

Sembla ser fràgil poncella
que no sempre dóna fruit.
Les que neixen, dissortades,
entre espines i secades
cal que tinguin arrels fondes
i un recer dins les entranyes
on renéixer constantment.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roses 08 de desembre 1975

Retocat el febrer de 2008