www.terraprims.com
   
   
Març 2008: Qui és Jesús?
 
Maig 2008: La fracció del pa
 
Juny 2008: La missa dominical
 
Gener 2017: Creiem i fem confiança
 
Març 2017: La gènesi del mal
 

 

 

 

  • www.terraprims.com