www.terraprims.com
 
 
la missa dominical

 

1 .- Estructura de la celebració de l’Eucaristia

Introducció:

Ens disposem a trobar-nos amb Jesús i els germans

Cant d'entrada i salutació del president
Acte penitencial
Glòria a Déu a dalt del cel i pregària d'inici o d'aplec

Litúrgia de la Paraula:

El Senyor ens parla i nosaltres escoltem i responem

Lectura de l' Antic Testament i salm. Lectura del Nou Testament i aI·leluia. Evangeli.
Homilia. Professió de fe. Pregària universal

Litúrgia eucarística:

El Senyor ens convida i nosaltres hi participem

Preparació del pa i del vi i pregària sobre les ofrenes
Pregària eucarística
Pregària d'acció de gràcies: Sant, sant, sant ...
Invocació de l'Esperit i relat de la Cena: Aclamació
Oferiment i Invocació de l'Esperit
Pregàries d'intercessió. “Per ell, amb el! i en ell”

Comunió

Pare nostre i gest de pau
Fracció del pa i Comunió amb el cos i sang del Senyor
Pregària de comiat

Conclusió

Benedicció
Cant de comiat. “Germans, aneu-vos-en en pau”.

2.- Text de sant Justí

Les comunitats cristianes de l'Església, des de bon començament, compleixen el mandat del Senyor: «Feu això en memòria meva». Els primers cristians es reunien fraternalment a les seves cases, especialment el diumenge, per festejar amb joia la mort i resurrecció de Jesús.
Conservem un testimoniatge preciós d'un cristià, que visqué a Roma vers l'any 150. Es sant Justí, seglar, filòsof i, a la fi, màrtir. Ell narra com els cristians, enmig de persecucions, es reunien cada diumenge per celebrar l'Eucaristia, participant tots del mateix Pa i sentint-se germans, estretament solidaris els uns dels altres:
«El dia que s'anomena del Sol, se celebra una reunió de tots els qui habiten a les ciutats o al camp. S'hi llegeixen, segons el temps ho permet, les memòries dels apòstols o els escrits dels profetes.
Després, quan el lector acaba, el President (generalment el Bisbe), de paraula, fa una exhortació i invitació a imitar tan bells exemples. Seguidament, ens alcem tots plegats i elevem les nostres súpliques; quan han finit, s'ofereix pa i vi i aigua i el President, segons la seva inspiració, adreça igualment a Déu les seves pregàries i eucaristies i tot el poble aclama dient: Amén.
Acabat, ve la distribució i participació dels aliments eucarístics, els quals també són tramesos, per mitjà dels diaques, als absents. Aquells qui posseeixen béns i ho volen, cadascú segons la seva lliure decisió, donen el que els sembla bé; i la col·lecta es lliura al President per tal que socorri orfes i viudes, els qui per malaltia o altra causa passen necessitat, els qui són a la presó, els forasters de passatge. En un mot, ell és com el proveïdor de tots els qui es troben en fretura.
Celebrem aquesta reunió el dia del sol per ser el dia primer, en què Déu, transformant les tenebres i la matèria, féu el món; i també per ser el dia en què Jesucrist, Salvador nostre, ressuscità d'entre els morts.»

3.- Preguntes per reflexionar

Recullo les preguntes que es plantegen a les fitxes de la Catequesi Familiar. Segurament no cal contestar-les totes, però cadascuna pot ser motiu de comentari i discussió:

= A vegades ens envaeix la tristesa i es desinfla l’esperança: la convivència és difícil, la feina no va bé, les coses no surten com voldríem, no ens n’acabem de sortir de complir els propòsits... En aquests moments difícils, hem estat capaços de deixar-nos acompanyar pels altres, per Jesús? La companyia i comunió amb els altres, amb Jesús, ens ha animat i donat esperança?
= Veiem l’Eucaristia com “el sopar” que estreny la nostra amistat amb els altres i amb Jesús?
= L’Eucaristia ens ajuda a viure amb més esperança la vida de cada dia? Ens dóna força per caminar endavant? Fa créixer la nostra convicció que, amb Jesús, la vida té més sentit?
= En l’Eucaristia, reconeixem la presència viva i real de Jesús en el pa partit i el vi vessat de la copa?
= En quina de les parts ens és més fàcil o difícil de participar?
= Com escoltem la Paraula de Déu? Ens dóna llum per a la nostra vida?
= Quan participem en l’Eucaristia, hi aportem la vivència familiar, de barri, de treball? Ens ajuda a comprometre’ns en la vida social i ens estimula a compartir, a donar la vida amb esperança?
= A la Missa només tastem els textos de la Bíblia. Ens és un estímul per conèixer-la bé, completar la seva comprensió, contrastar les nostres interpretacions, llegir-la sovint i encomanar l’interès per convertir-la en llibre de capçalera?

Participar en l’Eucaristia és unir-nos al Senyor Jesús
i solidaritzar-nos amb els altres per construir, junts,
un món més fraternal, ple de pau i de llibertat.

Juny 2008

 
 

 

 

 

  • www.terraprims.com