Eucaristies

www.terraprims.com

PROFESSIÓ DE FE

 

Creiem que el seu amor fidel i incansable
per a tots els humans es manifestà en Jesucrist,
que va néixer en una llar com les nostres
i va créixer, com nosaltres, enmig d’estretors i d’inquietuds;
assumí la mort i retingué la vida per gaudir-ne gloriosament.
Va viure la seva humanitat amb plenitud fins al límit,
donant, així, sentit al sofriment, a l’angoixa i a la mort.
Creiem en Jesús, presència d’un Déu que és amor, justícia, perdó.
Sabem que donà la vida per empeltar-nos a la del Pare
I fer-nos així germans d’una mateixa família.
Creiem en l’Esperit, presència en nosaltres del Pare i del Fill.
Per ell, la Paraula esdevé Diàleg que modela i vivifica,
el pa i el vi de la comunió ens fan cos i sang del Crist.
Creiem que l’Esperit de Jesús ens amara i ens anima,
ens transforma i ens enforteix per vèncer les febleses.
Creiem que l’Església és la comunitat on esclata la Vida,
on els sants creixen i els pecadors es purifiquen;
és el poble dels creients, un sol cos amb membres diversos,
que anuncia la Bona Notícia, tot i els seus titubejos.
Creiem que l’Església és guiada per l’Esperit,
per redreçar els passos del món i acollir els més febles,
per lloar el Senyor i donar testimoniatge
de la seva tendresa i de la seva justícia. Amén.

 

PREGÀRIA EUCARÍSTICA

 

Us donem gràcies, Pare, per Jesús, l’home complet, model per a tots nosaltres,
el més coherent i el més noble, el que ens ha tret la por de sobre.

És ben cert que no li fou gens fàcil la vida;
per això resulta més atractiva i valuosa la seva fidelitat.
En el desert i en el silenci va buscar i trobar les fites cap on el cridàveu.

Hi aprengué a treballar per al Gran Projecte:
va comprendre que servir els germans
és més important que deixar-se atrapar per l’afany de poder,
que enlluernar els altres o exhibir-se com a amo del món.

Així ens confirmà que rebem més aliment enfortidor
de la vostra Paraula que del mateix pa material.
Gràcies perquè ens ensenya a creure i a fer-vos confiança sempre
i no només quan el vent ens ve de cara.

Que l’esperit que acompanyà Jesús i l’ajudà a mantenir-se fidel
davalli ara damunt del pa i del vi i en faci aliment i saba puixant.
Com en aquell vespre inoblidable en què es manifestà clarament Fill vostre:
tot assumint, no pas sense neguit, la pròpia passió
establí  una nova entesa entre la Vida i la Mort.
Prengué de damunt la taula el pa, tot donant-vos gràcies,
el féu a trossos i el donà als deixebles, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots: això és el meu cos,
és a dir, jo mateix que em lliuro per estar amb vosaltres tothora.
Després, prenent la copa de vi, brindà per vós i els la passà,  tot dient:
Preneu i beveu-ne tots, aquí teniu la copa de la meva sang,
que jo vesso per vosaltres i per tots els homes,
perquè tingueu vida plena i joiosa al meu costat per sempre.
Tingueu-me present i feu això mateix que jo he fet.

Ara el tenim present i revivim l’ofrena de Jesús,
que donà la vida perquè nosaltres en tinguem per sempre.
Celebrem la seva Passió i que hagi abatut la Mort,
que hagi assolit la Vida i que la vessi sobre nosaltres fins al triomf definitiu.

Que l’Esperit que animà Jesús ens acompanyi ara a nosaltres
i ens porti a tenir esperança i valor per encarar els reptes de la vida.

Que ens faci lúcids i disponibles per fer avançar la feina
i no refiar-nos que els altres resolguin allò que,
malgrat que ens incomodi, és feina i responsabilitat ben nostra.

Que ens alliberi de la temptació d’adorar falsos déus:
el diner, el benestar, el prestigi, el poder... tan atractius en els temps que vivim.
Empenyeu-nos amb fermesa a l’acció per transformar la vida.
Doneu-nos més fe, més amor i més esperança:
la que reposa en la certesa que el Regne de Jesús va creixent fins a la plenitud.

Ell sigui la corona de la nostra cursa i la fita del nostre pelegrinatge.