Eucaristies

www.terraprims.com

PROFESSIÓ DE FE

 

Crec en l’home. Crec en Jesús. Crec en Déu.
Crec que Jesús és la imatge perfecta de Déu,
gràcies al qual hem descobert el seu amor infinit,
hem après a trobar el goig de donar i de donar-se,
de posar tota la vida al servei dels més febles.
En la mort gloriosa de Jesús he vist que no cal tenir por,
que l’amor és més fort que la mort
Vull seguir les seves petjades, obrir-me, ser per a tots i de tots:
sé que puc fer-ho en una Església de germans,
despullada de tot saber i de tot poder:
disposada a fer camí més lluny del que calgui,
disposada a parar l’altra galta de debò,
disposada a denunciar el mal i la injustícia,
anunciant que Jesús és Salvació, Llibertat i Pau.
Crec que el món nou ha nascut ja en la mort de Jesús.
Crec que hem estat cridats a fer-lo a la mida de Déu.
El veig néixer de les despulles del món vell,
cada vegada que algú sembra llavors de germanor.
Crec que un dia, més enllà de les institucions,
descobrirem l’home més alliberat de tot,
lliure de servitud idòlatres i capaç d’avançar lleuger d’equipatge.
Crec que descobrirem un dia per què treballem
i deixarem d’amuntegar coses i més coses;
que treballarem per ser més madurs, més dignes
i no per ser més rics ni per fer més patxoca.
Quan descobrim que ningú no té tota la veritat ni tota la raó,
no voldrem imposar-nos als altres ni castigar-los injustament;
tampoc no pretendrem ser els seus mestres ni els seus amos.
Cadascú decidirà per ell quina és la feina que li toca
per construir la casa comuna on càpiga tothom
i, donant-nos les mans, anirem fent
un món nou, sota el cel lluminós de Déu. AMÉN

 

PREGÀRIA FRATERNAL

 

Amb l’oració que ens va ensenyar Jesús,
manifestem el compromís de viure com el que som, membres d’una sola família,
germans nascuts d’una mateixa llavor, fecunda i ubiqua,
a fi que aquesta vida sigui adobada i conreada amb fidelitat infatigable.

Pare nostre, que sou a tot arreu, a la terra i al cel,
sigui santificat el vostre nom i envigorida la vostra fillada.

Que escoltem el clam dels desvalguts i els marginats siguin acollits a la casa comuna.
Que llencem ben lluny la mentida, la competència
i l’afany de ser més forts per dominar els febles.

Creixi entre nosaltres el vostre Regne,
que s’hi facin presents la Justícia, la Llibertat, l’Amor i la Pau.

Que s’acompleixi el vostre projecte de creixement i de plenitud per a tots els vostres fills,
que tots sentim créixer el respecte a la nostra dignitat i als drets i deures que comporta.

Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.

Que ens guanyem i compartim l’aliment que nodreix i dóna sentit a l’existència:
el pa, el seny, l’amistat, l’esperança, la joia de les coses ben fetes,
la fermesa de la fe que no trontolla davant de cap obstacle.

El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.

Que sapiguem reconèixer i corregir els nostres errors i limitacions
i ajudar els altres a no entossudir-se en els seus judicis interessats.
Que aprenguem a resoldre els conflictes amb serenitat i paciència.

Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

Que arranquem del nostre cors les males herbes
i esborrem l’únic mal que ens embruta, l’orgull.
Els altres ja els vencerem donant-nos les mans i alçant la mateixa bandera.

Deslliureu-nos de qualsevol mal
i feu-nos bons com Vós ho sou, del tot i per sempre. Amén.

 

PREGÀRIA DE COMIAT

 

Senyor Déu, doneu-nos una empenta que ens faci vèncer la solitud
i que ens ajudi a sortir de casa per crear lligams dins el poble,
a fer-ne una veritable comunitat, on cadascú hi aporti el seu treball.
Feu-nos valents i confiats en la força del vostre alè;
allibereu-nos de la por, de les rebequeries i de les enveges.
Feu-nos amics de rutes llargues, disposats a escoltar i a parlar.
Doneu-nos un esperit humil i senzill
que ens posi en peu d’igualtat amb els altres,
capaços de compartir neguits, esperances i compromisos. Amén.