www.terraprims.com

 

 

 
 
- Segona carta a Timoteu - Els fets dels apòstols
- Carta als Romans - Primera carta als corintis
- Creació i rebel·lia - L'ascensió
- El bon samarità - El naixement de Jesús
- El cec de naixement - Sant Joan
- El gènere escatològic
- Els deixebles d'emaús
 

 
     

 

 

 

  • www.terraprims.com