Catequesi familiar

www.terraprims.com

 

 

 

El Baptisme és el sagrament, signe o manifestació de la confiança que fem a Jesús, del nostre compromís de seguir-lo i no pas d’una manera individual, sinó com a membres de la comunitat on s’apleguen tots els que han pres la mateixa decisió. És el primer brot de la bondat i de l’amor de Déu, que ens fa fills seus, participants solidaris d’allò que és la seva vida.

Per això els dos moments més importants del Baptisme són:
× l’expressió d’aquesta confiança que rebrota i ha de donar fruits cada vegada més dolços.
× el bany d’aigua, que inicia la neteja, posa en marxa la florida i compacta els grans de pols (com l’argila, el ciment i la farina) en un massa ben travada.

 

Hi ha moltes maneres de manifestar el nostre compromís. Hem triat aquesta, que és senzilla i entenedora:

Quan ens varen batejar, el capellà ens va fer unes preguntes que contestaren els pares i padrins, perquè nosaltres no sabíem ni què ens feien. Ara, que ja hem crescut i sabem de què va, hem de contestar-les pel nostre compte, hem de recordar-les sovint. El que ara diem amb la boca, després ho hem de complir amb els fets.

Segur que tenim molts defectes: la mandra, l’enveja, el ressentiment, la ràbia... Ja sabem que a Jesús no li agrada cap d’aquests comportaments. Us comprometeu a corregir-los i a llençar-los ben lluny de vosaltres?

Si; ens hi comprometem

Ens agrada ser els primers en moltes coses i ens riem dels altres, pensant que són més incapaços o més dolents que nosaltres. Jesús ens ha dit que ho havíem de fer al revés. Us esforçareu a ser més humils, més servicials i més generosos?

Sí; ens hi esforçarem

Molt sovint donem als altres les culpes dels mals que sofrim i ens costa molt perdonar-los els errors i les falles. Esteu disposats a perdonar de cor els que ens molesten, com Jesús va fer a la creu?

Si; hi estem disposats

Déu és el nostre PARE, ens estima tant que ens ha donat totes les coses del cel i de la terra per fer-les créixer i compartir-les amb tothom generosament. Ho creieu?

Sí; ho creiem i l’estimem

JESÚS és el Fill de Déu que s’ha fet home com nosaltres, ha nascut de Maria, ha mort a la creu, ha ressuscitat, és viu i ens estima; és el nostre gran amic. Ho creieu?

Si; ho creiem i l’estimem

Jesús ens dóna el seu ESPERIT SANT, que ens fa veure com hem d’imitar-lo i ens ajuda a estimar tothom. Ho creieu?

Sí; ho creiem i l’estimem

TOTS JUNTS amb Jesús formem la gran família de Déu, la comunitat de germans que anomenem Església. Ho creieu?

Sí; ho creiem i ens estimem

÷÷÷÷  ÷÷÷÷  ÷÷÷÷

El lligam entre l’aigua i el canvi de vida queda reflectit en aquestes paraules del profeta Ezequiel:

“Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. Us prendré d'entre els altres pobles i us aplegaré de tots els països. Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu purificats de totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols repugnants. Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les meves decisions”.

 

Després de batejar-lo, atorguem al nascut de nou, els signes de la missió que haurà d’acomplir per ser fidel als compromisos adquirits:

= L’ungim amb oli consagrat pel bisbe perquè sigui
Sacerdot: ofereixi la vida, amb Jesús, a la Missa, al servei i per a la salvació de tots els homes i dones, els seus germans
Profeta: denunciï amb valentia les injustícies i proclami amb decisió la Bona Nova de Jesús
Rei: membre lliure i sobirà del Poble de Déu, que comparteixi amb gratitud la generositat del Pare

= Recordem les paraules de sant Pau: “despulleu-vos de l’home vell que es va destruint rere els desigs seductors; renoveu espiritualment el vostre interior i revestiu-vos de l’home nou, creat a imatge de Déu en la justícia i la santedat que neixen de la veritat”.

= Li donem un ciri encès perquè trobi sempre el camí encertat i miri els fets i les persones amb els ulls i amb la llum de Jesús

÷÷÷÷  ÷÷÷÷  ÷÷÷÷

Repassem ara el que fan cadascuna de les persones que intervenen en el bateig:

* Els pares

* Els padrins

* El capellà

* La comunitat o Església

 

Repassem també de què són signe els diversos gestos que hi celebrem:

* Les respostes a les propostes de l’Església

* El bany d’aigua

* La unció amb oli beneït

* El lliurament del ciri

* El vestit de festa

 

Enganxa-hi una fotografia del teu bateig o d’algun altre on es vegi com es va fer el que hem explicat.